تور کیچینګ ایجنټ

 • For mining chemical Flotation Reagent black catching agent

  د کان کیندنې کیمیاوي فلوټیشن ریجینټ تور کیچینګ اجنټ لپاره

  د تور کیچینګ ایجنټ په پراخه کچه د سلفایډ فلوټیشن کې کارول کیږي. دا له 1925 راهیسې کارول شوی.

  د دې کیمیاوي نوم دی هایډروکاربیل تیوفاسفیت دی. دا په دوه کټګوریو ویشل شوی دی:

  ډیلکیل ډیتیوفاسفیت او ډیلکیل مونوتیو فاسفیت. دا مستحکم دی دا ښه لري

  ملکیتونه او په ټیټ pH کې کارول کیدی شي پرته لدې چې ژر تخریب شي.