ګټه اخیستنه

  • Beneficiation Grade Copper Sulfate

    د ګټې اخیستنې درجې کاپر سلفیټ

    د مسو سلفیټ ګټه اخیستنه. د فلزي فلوټونو اصلي فعال په توګه د کاپر سلفیټ رول د داسې فلم رامینځته کول دي چې د منرالونو په سطح کې ځړول هڅوي او

    د منحل شوي منرالونو په سطح کې د مخنیوي فلم تحلیل کړئ.